JapaneseProfessor

Tsunehisa Kimura

Associate Professor

Masahisa Wada

Assistant Professor

Ryosuke Kusumi

Research Associate

Fumiko Kimura

Secretary

Yasumi Nakano

M 2

Katsuya Ozawa

M 2

Yosuke Kimura

M 2

Satomi Kotake

M 2

Mai Terano

M 1

Takashi Okawa

M 1

Ayano Shirahama

M 1

Sakura Takahara

M 1

Hiroki Morii

B 4

Shinichi Asai

B 4

Hiroshi Kadoma

B 4

Yusuke Kita

B 4

Mayumi KobayashiHome / Research / Member / Publications / Links / Contact